ברברה ברזין בתוכנית בוקר בערוץ 10.
איך מתכוננים לשיפוץ דירה.
עיצוב הבית, איך מסימים לשיפוץ דירה בלי
לפשוט רגל ומבלי להתגרש.
ברברה ברזין נותנת עצות לקראת עיצוב דירה.