ברברה ברזין מתארחת בתוכנית בוקר של ערוץ 10.
דיון בתכנון מטבח ועקרונות עיצוב מטבחים